Wushu Kung Fu

Sett Jet Li eller Jackie Chan i action på filmlerretet?

De er suksessrike skuespillere som begge har sin bakgrunn fra Wushu, og det finnes mange fler med dem. Grunnet de estetiske, kraftfulle og spektakulære teknikkene man finner i de kinesiske kampstilene florerer det i dag med Wushu-utøvere i Hollywood og på store internasjonale produksjoner som bl. a. Cirque de Soleil. Hos oss trener vi hovedsaklig Taolu (oppvisningsformer) fra den moderne konkurransestilen Nanquan (sydlig boksing) med tilhørende våpen. I tillegg har vi også program med trening i taoistisk Taijiquan (Tai Chi) og øvelser fra de hellige Wudang-fjellene.

Se denne oversikten over hvordan Jet Li sin trening fra barndom til voksen har vært: http://www.wu7.no/jet-li-wushu/

HISTORIKK
Quan er et begrep som ofte går igjen når man snakker om kinesisk kampsport. Direkte oversatt betyr quan neve eller boksing, men det er også navnet brukt om de forskjellige stilartene innen kinesisk kampsport. Før mer moderne begrep som Wushu (og uoffisielt Gongfu/Kung Fu) ble innført var det Quanfa (bokseteknikk) som var fellesbetegnelsen på alle de kinesiske kampstilene.
Det finnes i dag 128 hovedstilarter innen kinesisk kampsport, samt ca 500 understilarter, alle med sine særegenheter og tekniske reportoar. Spesielt stilenes geografiske tilhørighet vises godt i utførelsen av teknikkene og det er svært stor forskjell på stiler med utspring i det sydlige Kina og stiler fra nord. I tillegg finnes det også såkalte «indre» stiler hvor man fokuserer mer på rolige og harmoniske bevegelser. Den mest kjente av disse indre stilene er Taijiquan (Tai Chi).

I dag deles kinesiske kampgrener inn i to deler; tradisjonelle og moderne stiler. De tradisjonelle stilene er de 128 originale stilartene som har eksistert i Kina gjennom århundrer. De moderne stilene er standardiserte stiler basert på likhetstrekkene mellom de nevnte tradisjonelle stilene og ble utviklet av kinesiske myndigheter i samråd med høytstående stilartsledere på 1930, 40 og 50-tallet. Dette ble gjort for å ha en fast standard for trening og konkurranser i kinesisk kampsport som inntil denne standardiseringen var svært preget av interne stridigheter.
Moderne Wushu er i dag en stor internasjonal idrett med over 140 organiserte medlemsnasjoner i det internasjonale forbundet (International Wushu Federation, IWuF). Internasjonalt konkurreres det i to grener; Taolu og Sanda. Taolu er en oppvisningsform hvor man utfører kinesiske kampteknikker og akrobatiske moment på et område a 14 x 8 meter, det finnes klasser både med og uten våpen. Sanda/Sanshou er en fullkontakt kampform hvor slag, spark og nedtakninger er tillatt. Wushu var også prøvegren under OL i Beijing 2008, arrangementet ble en kjempesuksess og nå jobbes det beinhardt for å få Wushu inn som offisiell OL-gren innen 2024.

NIVÅTESTER
For å komme videre til neste nivå og lære nye teknikker og former fra vårt pensum må man bestå en uhøytidelig merketest, eller ha gjennomført teknikkene på konkurranse. På denne testen viser man alle teknikkene for sitt nivå, som vist og beskrevet i vår Pensumportal.

BEKLEDNING
Wushugruppens obligatoriske treningsklær er vår Chinese Wushu Association t-skjorte. Dette får man ved kjøp av den obligatoriske startpakken ved innmelding. Vi anbefaler også å gå til innkjøp av tynne innesko, eller egne wushusko. Dersom man ønsker å delta i konkurranser må man også gå til innkjøp av egne drakter til dette, ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.